Het Nederlands Fluit Genootschap (NFG)

Het Nederlands Fluit Genootschap (NFG) bevordert het fluitspel door kennis over fluitliteratuur te verspreiden en contacten te leggen tussen fluitisten, zowel beroeps als amateur, nationaal en internationaal. Het NFG realiseert deze doelen door middel van het verenigings-tijdschrift 'FLUIT’.

Contact:

www.nfg-fluit.nl

info@nfg-fluit.nl